Босна и Херцеговина
Канц. за разматрање жалби
 
BOS HRV СРП ENG
ПОЧЕТНА О НАМА НОВОСТИ ЛЕГИСЛАТИВА ЛИНКОВИ КОНТАКТ
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ С ЈАВНОШЋУ
НАБАВКЕ
ИЗВЈЕШТАЈИ
ОБАВЈЕШТЕНЈА-СТАРИ ЗЈН
О нама
 
ЧЛАНОВИ КРЖ
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Остале информације
У сљедећој табели налазе се остале информације о Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине. Уколико желите да сазнате више о сваком наведеном линку, кликните на линк у колони "Наслов".
Р. бр. Наслов Датум објаве Хит
72 Повеља интерне ревизије и Споразум о вршењу интерне ревизије 22.05.2024. 89
71 Одлука о кориштењу фиксних телефона 21.05.2024. 99
70 Одлука о кориштењу службених мобилних телефона 21.05.2024. 85
69 Правилник о критеријима и поступку исплате стимулације 21.05.2024. 88
68 Правилник о интерној контроли 21.05.2024. 93
67 Интерне процедуре о процесу контроле наплате и поврата прихода 21.05.2024. 95
66 Правилник о оцјењивању запосленика 21.05.2024. 100
65 Правилник о провођењу поступака јавних набавки 21.05.2024. 86
64 Правилник о условима набавке и начину кориштења службених возила 21.05.2024. 93
63 Правилник о службеним путовањима 21.05.2024. 91
62 Одлука о награди-стимулацији 21.03.2023. 702
60 Нулта толеранција према дјелима сексуланог узнемиравања 14.01.2021. 1841
59 План интегритета 03.07.2020. 2154
58 Акциони план за борбу против корупције 2018.-2019. година 03.07.2020. 2229
57 Одговори по захтјевима 25.06.2020. 2329
56 Правилник о успостављању координације 25.06.2020. 2251
55 Правила покретања прекршајног поступка 25.06.2020. 2180
54 Систематизација радних мјеста 29.08.2019. 2462
53 Измјене и допуне Пословника о раду Канцеларије за разматрање жалби Босне и Херцеговине 29.08.2019. 2252
23 Основни подаци 15.10.2007. 17815
22 Органиграм Канцеларије 06.01.2008. 10450
21 Правилник о унутрашњој организацији Канцеларије 06.01.2008. 12085
20 Упутство за уплату административне таксе по жалби 02.08.2013. 16423
19 Пословник о раду Канцеларије за разматрање жалби Босне и Херцеговине 17.04.2013. 12633
18 Водич за подносиоце захтјева за слободан приступ информацијама 15.12.2014. 6958
Σ Укупан број осталих информација о Канцеларији за разматрање жалби БиХ: 25
 
Vi ste posjetilac broj: 34822
Trenutno online: 4
13.06.2024.
почетна о нама webmail контакт