Bosna i Hercegovina
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVKE
IZVJEŠTAJI
OBAVJEŠTENJA-STARI ZJN
O nama
 
ČLANOVI URŽ
OSTALE INFORMACIJE
 
02.08.2013.::
Uputstvo za uplatu administrativne takse po žalbi
I. INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD POKRETANJA ŽALBENOG POSTUPKA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - OBAVJEŠTENJE:
 
Obavještavaju se podnosioci žalbe u postupku javne nabavke da će Instrukciju za plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka dobiti pismenim putem u roku od tri dana, nakon dostavljanja žalbe ovom organu, a koja će sadržavati sve upute o iznosu i načinu plaćanja iste.
 
 
II. INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE ADMINISTRATIVNE TAKSE PO ŽALBI KOD POKRETANJA ŽALBENOG POSTUPKA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
 
1. PRIMARNI - DOMAĆI RAZREDI:
 
1.1. Vrijednosti ispod 50.000 KM (za robe i usluge), odnosno do 80.000 KM (za radove)-vrijednost administrativne takse za uplatu iznosi 20,00 KM;
 
1.2. Vrijednosti od 50.000 do 500.000 KM (za robe i usluge), odnosno od 80.000 do 800,000 KM (za radove)-vrijednost administrativne takse za uplatu iznosi 50,00 KM.
 
2. MEĐUNARODNI VRIJEDNOSNI RAZREDI:
 
2.1. Vrijednost nabavke veća od 500.000 (za robe i usluge), odnosno od 800.000 KM i više (za radove)-vrijednosti administrativne takse za uplatu iznosi 100,00 KM.
 
3. UPUTA – za uplatu administrativne takse u postupku po žalbi za žalitelje sa sjedištem u inostranstvu:
 
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi: u iznosu utvrđenom u skladu sa vrijednosnim razredom ( protuvrijednost u €) na račun CORRESPONDENT BANK: Deutch bank AG FRANKFURT AM MAINE, GERMANY, SWIFT-BIC: CBBSBA 22 IBAN/ACCOUNT Number 100935962100 € DE 81 500700100935962100 otvoren kod Centralne banke BiH, Maršala Tita 25; BENEFICIARY; IBAN - BA39 000 003 0000000145 podračun 06411 kod Centralne banke Bosne i Hercegovine; Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, potvrdu o izvršenoj uplati dostaviti Uredu za razmatranje žalbi, pozivom na broj gornji.
 
4. UPUTA – za uplatu administrativne takse u postupku po žalbi za žalitelje sa sjedištem u Bosni i Hercegovini:
 
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu utvrđenom u skladu sa vrijednosnim razredom („Službeni glasnik BiH“ 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10) na jedan od sljedećih žiro računa:
 
- JRT Trezor BiH – Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 – Unicredit Bank;
- JRT Trezor BiH – Depozitni račun, broj računa: 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka;
- JRT Trezor BiH – Depozitni račun, broj račun: 5517902220404858 – Unicredit bank a.d. Banja Luka;
- JRT Trezor BiH – Depozitni račun, broj računa: 1610000010751006 – Raiffeisen bank.
 
Polja koja se odnose na uplatu moraju biti popunjena na sljedeći način:
 
Broj poreskog obveznika: ID broj (trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica), ili jedinstveni matični broj lica, ukoliko uplatu vrši fizičko lice, Vrsta uplate: “0“, Vrsta prihoda: 722 189, Opština: šifra opštine sjedišta uplatioca, Porezni period: datum uplate, Budžetska organizacija: 0405999, Poziv na broj:“0“. U polju svrha doznake naznačiti: : uplata administrativne takse u žalbenom postupku broj:
 
Dokaz o uplati administrativne takse se dostavlja Uredu za razmatranje žalbi.
 
Vi ste posjetilac broj: 24441
Trenutno online: 1
01.06.2023.
početna o nama webmail kontakt