Bosna i Hercegovina
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVKE
IZVJEŠĆA
OBAVJEŠTENJA-STARI ZJN
Nabave
 
PLAN NABAVA
JAVNI POZIVI
PREGOVARAČKI BEZ OBJAVE
ODLUKE I RJEŠENJA
REALIZACIJA UGOVORA
Realizacija ugovora
U sljedećoj tabeli nalaze se Realizacije ugovora Ureda za razmatranje žalbi BiH. Ukoliko želite da preuzmete određenu Realizaciju ugovora u .pdf formatu, kliknite na odgovarajuću sličicu.
R.br. Naziv Datum objave .pdf hit
1 Ugovor o nabavi usluga čišćenja u podružnici Mostar 22.09.2019. 360
2 Ugovor o nabavi tonera za kopir aparate, printere i faksove 22.09.2019. 343
3 Ugovor o nabavi usluga održavanja opreme 22.09.2019. 365
4 Ugovor o nabavi goriva 22.09.2019. 330
5 Ugovor o nabavi usluga registracije i osiguranja motornih vozila 22.09.2019. 401
6 Ugovor o nabavi usluga održavanja elektroničke opreme-kopir aparata 22.09.2019. 285
7 Realizacija ugovora/OS u 2019. godini 13.03.2020. 306
11 Ažurirana tabela realizacije ugovora za 2019. godinu 26.06.2020. 267
20 Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma do 30.09.2020. godine 29.09.2020. 254
22 Tabela realizacija ugovora za 2020. godinu 03.06.2021. 223
23 Realizacija ugovora/OS zaključenih do 30.09.2021. godine 24.12.2021. 161
35 Realizacija ugovora/okvirnog sporazuma zaključenih do 30.09.2022. godine 06.12.2022. 56
37 Realizacija ugovora/OS zaključenih do 31.12.2022. godine 21.03.2023. 29
Σ Ukupan broj dokumenata: 13
 
Vi ste posjetilac broj: 24441
Trenutno online: 2
01.06.2023.
početna o nama webmail kontakt